Tekniken bakom AnyDesk: Helt enkelt övertygande!

Vad finns bakom AnyDesk? Varför är AnyDesk så märkbart överlägsen nuvarande fjärrskrivbords- och skärmdelningslösningar? En helt ny teknisk utgångspunkt vid design och implementering av mjukvaran ligger till grund för denna effektivitet:

Videokomprimering särskilt för grafiska användargränssnitt

Nuvarande skärmdelnings- och fjärrskrivbordslösningar använder antingen en föråldrad och därmed ineffektiv metod för bilddatareduktion (till exempel X11, RDP, VNC) eller en metod framtagen för bildmaterial från foton och filmer och som är högst olämplig för överföring av grafiska användargränssnitt med sina speciella bildegenskaper (JPEG, H.264). Låg bilduppdateringsfrekvens, låg bildkvalitet och hög nätverksbelastning gör det omöjligt att arbeta flytande och avspänt.

AnyDesk utgår med DeskRT från en metod särskilt framtagen för grafiska användargränssnitt (Codec). Bildmaterialets speciella egenskaper såsom stora enfärgade ytor, hög kontrast, skarpa kanter, tidsmässig och rumslig upprepning av bildelement eller flytt av bildinnehåll utnyttjas effektivt och återges högvärdigt tack vare DeskRT.

Djup integration i operativsystemet

För att DeskRT alltid ska vara försedd med aktuellt och tillräckligt bildmaterial är det av yttersta vikt att detta extraheras från operativsystemet. De vanliga gränssnitten för detta ändamål är dock oftast för ineffektiva.

Genom omfattande kunskap om operativsystemets interna arbetssätt kunde vi utveckla AnyDesk på så sätt att bilddata alltid hämtas så effektivt som möjligt från operativsystemet. Under särskilda omständigheter är det till och med möjligt att se en bild överförd via AnyDesk innan den syns på källdatorns bildskärm. Men även under normala omständigheter är bildhastigheter på 60 bilder per sekund och en latens på mindre än 16 millisekunder inte ovanligt.

Systemarkitektur med fokus på effektivitet

För att uppnå den låga latensen och de höga bilduppdateringsfrekvenserna hos AnyDesk är det viktigt att den tillgängliga bilddatan bearbetas så effektivt som möjligt. Jämte motsvarande effektiva bearbetningsalgoritmer måste det särskilt ses till att de stora datamängderna inte kopieras i onödan till datorns hårddisk. Denna riktlinje får omedelbara konsekvenser på mjukvaruarkitekturens design.

AnyDesks så kallade Zero-Copy-Design säkerställer att bilddatan överförs till "nätet" och bildskärmen i precis så få bearbetningssteg som behövs. För att uppnå detta avstod man nästan helt från standardmjukvarukomponenter och -bibliotek när AnyDesk utvecklades.

Ideal lämplighet för moderna processorer

Bildskärmar och deras upplösning blir hela tiden större; likaså mängden bilddata som ska bearbetas. Klockfrekvensen hos moderna processorer stiger dock inte mer. Istället ökar dock ständigt antalet processorkärnor. Därför är det enormt viktigt för modern och dataintensiv mjukvara att så stora delar av databearbetningen som möjligt gestaltas parallelliserbart.

AnyDesks bildbearbetning utformades från första början för användning med moderna flerkärniga processorer. Den största delen av arbetet är parallelliserbar och kan fördelas jämnt över alla processorkärnor hos en dator.

Flerprocess-arkitektur

Precis som moderna webbläsare bygger även AnyDesk på en flerprocessarkitektur. Detta ökar robustheten oerhört eftersom följderna av en krasch är lokalt begränsade. Om flera sessioner av AnyDesk är öppna parallellt - oavsett inkommande eller utgående - stängs bara den berörda sessionen vid ett programfel. De andra sessionerna fortsätter köras oförändrade.

Även AnyDesks säkerhet förbättras genom flerprocessarkitekturen: den möjliggör att bara de programdelar som behöver det får utökade åtkomsträttigheter till operativsystemet.

Avbrottssäkert servernätverk tak vare Erlang-teknik

Servrarna som möjliggör att AnyDesk-medlemmarna kopplas ihop bygger med Erlang på en teknik som utvecklades särskilt för avbrottssäkra telekommunikationstillämpningar.

Särskilt robustheten och optimeringen på låga latenser kommer AnyDesk-användarna härmed direkt till nytta.

I motsats till flera konkurrerande produkter erbjuder AnyDesks betalvarianter därmed en garanterad lägstatillgänglighet(SLA).

AnyDesk i jämförelse: Världens snabbaste skärmdelningslösning!

I jämförelse med alla allmänt använda konkurrerande produkter ligger AnyDesk långt före när det gäller bilduppdateringsfrekvens och latens. Detta bevisas enkelt genom benchmarking. Även bildkvaliteten är nästan alltid bättre.

Benchmark PDF