• Twitter
  • Facebook
  • Google+
Sales Hotline: +1 6479468937

Ditt skrivbord. Alltid med, var som helst.

Local Desktop Cursor Local Desktop Window
Remote Desktop Cursor Remote Desktop Window
Läs mer

Arbeta gemensamt? Nå dina program när du är på resande fot? Visa semestervideor för dina vänner? Med AnyDesk är det inga problem. Och dina data är kvar hemma.

Se fjärrskrivbord med andra ögon!

Du känner till fjärrskrivbord som det hittills har varit: långsamt och besvärligt. När AnyDesk utvecklades tog vi ett steg tillbaka och ställde oss grundläggande frågor. Hur måste fjärrskrivbord fungera? Vad kan man uppnå med modern datorhårdvara? På så sätt har vi nyutvecklat AnyDesk från grunden. DeskRT är kärnan: en nyutvecklad högeffektiv bildöverföringsmetod som tagits fram särskilt för grafiska användargränssnitt. Därigenom ligger AnyDesk det avgörande steget före.

Konkurrerande produkter hävdar endast att de garanterar en flytande bildöverföring. Men AnyDesk, världens snabbaste program för fjärrskrivbord, håller detta löfte. Med AnyDesk möjliggörs tillämpningar som vore otänkbara med förutvarande fjärrskrivbordsprogram.

(mer är bättre)
(mer är bättre)

Bilduppdateringsfrekvens

AnyDesk överför i det lokala nätet och på många internetförbindelser med 60 bilder per sekund betydligt mer än alla andra fjärrskrivbordsprogram. Därigenom återges rörelser som visas på bildskärmen över AnyDesk så smidigt som möjligt eftersom nästan alla datorbildskärmar även de återger 60 bilder per sekund. På så sätt gör AnyDesk det möjligt att arbeta störningsfritt.

(mindre är bättre)
(mindre är bättre)

Latens

Lägsta möjliga latens är mycket viktigt vid arbete på en fjärrdator. Ju lägre latens desto snabbare reagerar den styrda datorn på inmatning. Eftersom internetanslutningar alltid behöver en viss tid för att föra över data från en dator till en annan är det särskilt viktigt att AnyDesk självt inte orsakar någon extra fördröjning. På lokala nätverk ligger AnyDesks latens på under 16 millisekunder och är därmed inte märkbart.

(mindre är bättre)
(mindre är bättre)

Datamängder

Vid användning av fjärrskrivbordsverktyg över internet är det avgörande med ett så effektivt utnyttjande av den tillgängliga bandbredden som möjligt. Detta gäller särskilt för arbete över mobila internetanslutningar, till exempel UMTS. AnyDesks bandbreddseffektivitet gör det möjligt att arbeta smidigt vid en så låg tillgänglig bandbredd som 100 kB/s. Men även vid lägre bandbredder presterar AnyDesk klart bättre än konkurrerande produkter.

Stilfullt oberoende

AnyDesk är som första program för fjärråtkomst kraftfullt nog för att med dess hjälp arbeta flytande och outtröttligt i timtal på en avlägsen dator. Utan irriterande nätverkskonfiguration är alla program, filer och inställningar på din hem- eller kontorsdator alltid snabbt tillgänglig för dig. Och dina data stannar där de hör hemma: på din egen dator.

Enkelt samarbete

Uppnå mer tillsammans. Även för onlinesamarbete är AnyDesk enastående lämpligt. Genom den alternativa visningen av två muspekare är det möjligt att gemensamt redigera texter, bilder eller andra dokument. Mycket enkelt, snabbt och utan att behöva anförtro en onlinetjänst dina filer.

Bekvämt fjärrunderhåll

Det blir roligare att hjälpa till om det är bekvämt. AnyDesk kan mycket mer än bara fjärradministration och fjärrsupport. Det betyder dock inte att det inte kan glänsa även inom detta område. Vid flytande användning fungerar konfigurationen av kollegans skrivare eller installationen av det nya CRM-verktyget på försäljningsavdelningens datorer nästan av sig själv.

Prova oss!

Fortfarande skeptisk? Övertyga dig själv. Du kan genast prova AnyDesk och förpliktigar dig därmed inte till något. TestaAnyDesk Free direkt utan irriterande inmatning av kontaktinformation. Med tre klick kan du ladda ned, starta och genast upprätta en anslutning på alla datorer du vill fjärrstyra. Det kan inte bli enklare.